• Forside
  • Blog
  • Sundhedsforsikring eller sundhedsordning - hvad skal man vælge?

Sundhedsforsikring eller sundhedsordning - hvad skal man vælge?

 

Danske virksomheder har i de senere år øget deres fokus på medarbejdertrivsel og fået øjnene op for værdien af, at iværksætte sundhedsfremmende initiativer, som sikrer, at deres medarbejdere trives på jobbet. Deriblandt sundhedsordninger og sundhedsforsikringer. Men hvad skal du vælge?

Den vigtige forskel

For selvom disse to begreber ordmæssigt minder meget om hinanden, er der en markant forskel på, hvad de gør og hvorfor du burde overveje, at implementere dem i din virksomhed.

Inden jeg beskriver, hvad fordelene er ved hhv. en sundhedsordning og en sundhedsforsikring, er det vigtigt at kende forskellen mellem de to begreber. Den korte forklaring er:

En sundhedsordning handler om, at gøre noget sundhedsfremmende før skaden er sket, mens en sundhedsforsikring går ind og dækker, når skaden er sket.

Dette er en afgørende forskel. Lad mig komme med et eksempel. Forstil dig, at du har en medarbejder, der dagligt foretager tunge løft. Disse løft belaster kroppen, særligt hvis løftene udføres forkert. Hvis skaden sker og medarbejderen får så alvorlige rygproblemer, at vedkommende er nødt til at sygemelde sig, kan en sygeforsikring gå ind og dække eventuelle udgifter til behandlinger, operationer og medicin. Således vil sygeforsikringen bidrage til, at medarbejderen hurtigst muligt kan komme tilbage til en normal hverdag. Dette er fordelen og grunden til, at mange virksomheder har tegnet en sundhedsforsikring: den hjælper medarbejderne, når skaden er sket. 

En sundhedsordning handler om at handle, før skaden er sket. I ovenstående eksempel vil en sundhedsordning f.eks. betyde, at der bliver sat målrettet ind på at sikre, at medarbejderen udfører løftene korrekt; at medarbejderen får vist nogle øvelser, der kan styrke hele bevægeapparatet, således at der undgås skader. En sundhedsordning har med andre ord til formål at undgå, at sundhedsforsikringen skal tages i brug, ved at minimere risikoen for at medarbejderne bliver syge eller får skader; hvad enten det er stressrelaterede sygdomme, smerter i bevægeapparatet eller arbejdsskader.

Hvad er så bedst for din virksomhed?

Det korte svar? Begge dele! For det handler om din vigtigste ressource: dine medarbejdere. Derfor giver det mening at have en sygeforsikring, der kan hjælpe dine medarbejdere, når skaden er sket. Men selv om at en sundhedsforsikring hjælper, når skaden er sket, betyder en sygdomsramt/arbejdsskadet medarbejder, at I skal finde en kvalificeret erstatning, indtil jeres faste medarbejder er rask nok til at arbejde igen. De fleste virksomheder har på et givent tidspunkt oplevet, at en medarbejder er blevet sygemeldt i enten en kortere eller længere periode. Dermed ved du allerede, at en sygemelding har negativ betydning for den daglige drift af virksomheden.

Tiltrods for at de fleste kan nikke genkendende til problematikken med en sygemeldt medarbejder, er det de færreste der spørger: ”Hvad kan vi gøre for, at vi ikke havner i sådan en situation?” Og det er her, at en sundhedsordning kommer ind i billedet. En sundhedsordning sørger for, at jeres medarbejder ikke havner i den situation. 

Det kan være, at I i jeres virksomhed har reflekteret over, hvad I gør, når/hvis en medarbejder er blevet syg, men det er bestemt ikke alle virksomheder, der har det. Overvej derfor følgende spørgsmål:

  • Hvad sker der, hvis en af mine medarbejdere bliver sygemeldt i en længere periode?
  • Hvad gør du i dag for, at dine medarbejdere er sunde og trives?
  • Hvor får du inspiration fra til at iværksætte sundhedsfremmende initiativer? 
  • Har du konkret viden om jeres medarbejderes trivsel? 

 Vil du undga dyre langtidssygemeldinger