• Forside
  • Blog
  • Hvordan skal din virksomhed arbejde med sundheden i 2018?

Hvordan skal din virksomhed arbejde med sundheden i 2018?

Sundhedsfremme på arbejdspladsen er et tema, som bliver vigtigere og vigtigere på det danske arbejdsmarked. Har du en sundhedsstrategi for 2018?

Alle virksomheder håndterer, på den ene eller den anden måde, sine medarbejderes sundhedstilstand. Studier har vist, at mange danske virksomheder tager hånd om én eller flere af de definerede KRAMS-faktorer (kost, motion, alkohol, rygning og stress) i medarbejdernes hverdag.

Mange virksomheder anser sundhed for at være et personalegode og tænker ikke altid sundhedsfremme ind som et strategisk og økonomisk element. Men hvis du får skræddersyet en sundhedsfremmende løsning til din virksomhed, er der gode chancer for, at du på den lange bane vil opleve færre sygedage og færre langtidssygemeldinger blandt medarbejderne. Det kræver dog, at du er opmærksom på, at en sundhedsløsning skal passe til netop din virksomhed, da alle virksomheder har forskellige udfordringer, arbejdsgange og arbejdsopgaver. 

Når man arbejder med sundhedsfremme generelt, anvender Sundhedsstyrelsen et bredt sundhedsbegreb:

"Sundhed er en tilstand hos et individ eller en gruppe individer karateriseret ved fysisk, mental og social trivsel."

Arbejder virksomheden med medarbejdersundhed ud fra denne definition betyder det, at der skal arbejdes med det fysiske, såvel som det mentale aspekt. Sammen med dette sundhedsbegreb er der også en definition af sundhedsfremme på arbejdspladsen fra Luxembourg-deklarationen 1997:

"Sundhedsfremme på arbejdspladsen er den kombinerede effekt af arbejdsgiveres, arbejdstageres og samfundets samlede indsats for at forbedre sundhed og velbefindende hos den arbejdende befolkning."

Selvom det er en definition med nogle år på bagen, så holder den stadig i dag. Det er helt essentielt at lægge mærke til, at det ikke bare er fysikken, det omhandler, men medarbejdernes generelle velbefindende på arbejdspladsen. Derfor har du som leder en afgørende rolle samt en stor mulighed for at gå forrest i kampen om bedre sundhed blandt medarbejderne. Det handler stadig om at investere rigtigt i sundhedsfremme hos medarbejderne, og nogle fysiske udfordringer kan måske løses med en massageordning, andre med en fysioterapeutisk ordning, men mange udfordringer handler generelt om, at der er for lidt bevægelse i løbet af arbejdsdagen.

Når du arbejder med dine medarbejderes sundhed, påtager du dig også et socialt ansvar. Virksomheders sociale ansvar er et relativt nyt begreb, som bl.a. handler om, at virksomheden som forebyggende tiltag kan have sundhedspolitik på arbejdspladsen indenfor f.eks. bevægelse og håndtering af stress. Ønsket er, at det på sigt skal være sundere at gå på arbejde end at blive derhjemme.

Som leder kan du bl.a. vælge at lave enkeltstående tilbud, såsom deltagelse i DHLstafetten, som både er styrkende socialt og sundhedsmæssigt, men du kan også vælge at lave sundhedsfremmende tiltag på mere kontinuerlig vis, og f.eks. lave motionstilbud i arbejdstiden. Et tiltag i forbindelse med det, kunne f.eks. være at ansætte en sundhedskonsulent, til at varetage sundhedstiltagene på arbejdspladsen.

Sundhedsfremme i din virksomhed kan varetages, og kan på sigt skabe bedre sundhed hos medarbejderne, hvilket både gavner de ansatte og virksomhedens økonomi. 

Hvis du vil høre med om mulighederne for sundhedsfremmende tiltag, som passer til din medarbejder stab, kan du altid booke en uforpligtende konsulenttime, hvor vi i samarbejde lægger en strategisk plan for din virksomhed. På den måde sikre du moderne virksomhed anno 2018.  

inspirationsmoede