• Forside
  • Blog
  • Langtidssygemeldinger: En udfordring der kan forebygges

Langtidssygemeldinger: En udfordring der kan forebygges

Rigtig mange virksomheder oplever, at medarbejdere langtidssygemelder sig. Det er både dyrt økonomisk og trivselsmæssigt. Ved du, hvad langtidssygemeldingerne ofte skyldes? Og endnu vigtigere: Ved du, at du kan være med til at forebygge sygemeldingerne?

Hvorfor bliver folk langtidssygemeldt?

Når din medarbejder bliver langtidssygemeldt, handler det ofte om stress, arbejdsskader eller sygdomme i bevægapparatet såsom rygsmerte, nakkeproblemer mv. Nogle af disse sygemeldinger, kan arbejdspladsen være med til at forebygge. Stress er en af de udfordringer, som kan have alvorlige følgesygdomme, som oftest giver længerevarende sygemeldinger. Det er også en af de tilstande, som det kan være sværest at komme ud af igen. Stress og andre psykiske og fysiske sygdomme, som depression og hjertekarsygdommme, kan ofte forebygges ved hjælp af motion, sund kost og gode arbejdsforhold og -tider.

Langtidssygemeldinger er udfordrende og uhensigtsmæssige for både din arbejdsplads og den individuelle medarbejder. I perioden 2010-2013 udgjorde langtidssygefravær næsten 38% af det samlede sygefravær, fortæller Sundhedsstyrelsen i en rapport om sygefravær. En langtidssygemelding på 30 dage eller derover er både omkostningsfuld og uhensigtsmæssig for både virksomheden så vel som medarbejderen. Som leder eller virkesomhedsejer ønsker du selvfølgelig, at dine medarbejdere trives og er glade for at gå på arbejde. Glade og sunde medarbejdere er mere effektive og har færre sygedage, hvilket i sidste ende betyder flere sorte tal på bundlinjen.

Medarbejdersundhed er vigtig

Det er vigtigt at din virksomhed sætter sundhed på dagsordenen og husker på, at sundhed hos medarbejderen er essentiel for at undgå langtidssygemeldinger og dermed vedligeholde den effektivitet, som en god arbejdsdag kræver. Det handler nemlig om at nedsætte de risikofaktorer, som kan lede til stress på arbejdspladsen. Sunde medarbejdere har en stor betydning for både effektiviteten og resultaterne hos virksomheden, men også for, at arbejdspladsen er et godt og behageligt sted at være. Derfor er det vigtigt at forebyggelse af stress foregår som en dialog mellem ledelsen og dine medarbejdere.

Firmasundhed Danmark kan som konsulenter hjælpe til, at denne dialog bliver til, og komme med løsningsforslag og forslag til optimering af sundheden og forebyggelse af langtidssygemeldinger på netop jeres arbejdsplads. Det er er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvad der kendetegner en god arbejdsplads og et godt sammenhold hos medarbejderne - og det tager vi hos Firmasundhed Danmark seriøst, og anerkender også at glæde og sundhed for én arbejdsplads, ikke nødvendigvis er den samme for en anden.

Få hjælp og input til at forebygge langtidssygemeldinger

Heldigvis for både dig, kan langtidssygemeldinger forebygges, hvis der bliver taget hånd om sundhedsaspektet, og hvis ledelsen støtter sine medarbejdere med en indsats, der kan forbedre sundheden på arbejdspladsen. En indsats, som Firmasundhed Danmark kan tilrettelægge for jer, så både virksomhed og medarbejdere får mest mulig sundhed og trivsel. Firmasundhed Danmark tilbyder et sundhedsmæssigt overblik hos medarbejderne og tilrettelægger derefter, i dialog med ledelsen, et forløb, som hjælper til at optimere sundhedssituationen. Et forløb med Firmasundhed Danmark kan hjælpe din virksomhed til at mindske sygefraværet, optimere sundheden og øge effektiviteten på arbejdspladsen. Forløbet kan skræddersyes til netop din virksomhed og den struktur I har.

Har du lyst til at vide mere? Så book en uforpligtende konsulenttime nedenfor. 

 

knap konsulenttime