Kan gamification give bedre sundhed?

Hvad vil du helst: arbejde eller lege? De fleste vil nok vælge legen, og det er ikke mærkeligt. Leg kan på mange måder være med til at fremme sundheden hos personer og giver mulighed for, at sundhed kan være sjovt.

Når du spiller, får du samtidig muligheden for at glemme, at du arbejder med din sundhed, og på den måde ændres fokus fra kedeligt til sjovt og underholdende. Flere steder har det været nævnt, hvordan onlinespil kan være mere sundhedsfremmende end hæmmende, hvis der bare er fokus på de rigtige ting. 

Flere steder ser vi spil til smartphones, som skaber bevægelse gennem leg og underholdning, bane sig frem og skabe sundhedsfremmende resultater hos en stor skare af forskellige mennesker. Disse spil er med til at opfordre til mere bevægelse og hjælper med at øge mange menneskers sundhed, næsten uden at de bemærker det. 

Dét perspektiv vil vi gerne gribe hos Firmasundhed Danmark. Derfor har vi, i samarbejde med Innovationlab, fået mulighed for at tilbyde vores kunder sundhedsspillet Lifehackers. Lifehackers handler om at spille sig til et bedre liv. Inden for tre vidensområder; mental, fysisk og ernæringsmæssig sundhed dyster kolleger i hold på op til syv deltagere. Der er tre ugentlige quizzer og tre ugentlige såkaldte hacks, der har karakter af udfordringer, som den enkelte sætter for sig selv. Hver gennemført udfordring giver et point til holdet og er på den måde med til at fastholde motivationen i en ellers travl hverdag. Spillet kører over en periode på 10 til 12 uger.

Hvad kan Lifehackers give din virksomhed?

Lifehackers kan på sigt være med til at optimere effektiviteten hos virksomhedens medarbejdere. Glade ansatte er sundere.

Her får du et eksempel: Lad os sige, at du har en virksomhed med 100 medarbejdere med en gennemsnitlig årsgage på 300.000 DKK. Hvis det individuelle sygefravær mindskes med bare én dag pr. medarbejder, giver det en bundlinjeforbedring på cirka 100.000 DKK med udgangspunkt i 200 arbejdsdage på et år - og det er før, der er ringet til en vikar.

Lyder Lifehackers som noget, der ville kunne sætte gang i en sjov form for sundhedsarbejde i din virksomhed? Så book et uforpligtende møde, hvor vi sammen kan drøfte, om Lifehacker kan være vejen frem for jer. 

CTA uforpligtende konsulenttime