Hvor ligger jeres udfordringer? Få overblik gennem sundhedstjekket

Sunde medarbejdere trives bedre og oplever højere glæde ved arbejdet. Samtidig er der påvist sammenhæng mellem trivsel og produktivitet, arbejdsglæde og sygefravær. Det betyder at sundhed er et (måske uset) parameter, som i høj grad kan være med til at øge indtjeningen og sænke omkostningerne i din virksomhed.

Et sundhedstjek har to funktioner. For det første giver det et generelt overblik over sundhed og trivsel blandt medarbejderne i din virksomhed. For det andet er det et tilbud til den enkelte medarbejder om at få indblik i deres egen personlige sundhedstilstand. Dvs. det giver både dig og den enkelte medarbejder indblik i, hvor der bør ske forbedringer ift. sundheden. 

Sundhedstjekket måler på nogle helt konkrete parametre, som er afgørende for sundhed og trivsel. På den måde klæder sundhedstjekket dig på til at sætte ind lige nøjagtigt der, hvor der er behov for vedvarende og langsigtede ændringer.

Hvad består et sundhedstjek af?

Sundhedstjek er inddelt i 3 faser, som tilsammen klarlægger den enkelte medarbejders “body age”, den generelle sundhed, samt hvilke tiltag, som kan sikre et bedre helbred blandt medarbejderne.

Fase 1: Fysikken testes gennem målinger og priktest
Fase 2: Konditions- og skadestest
Fase 3: Spørgeskema som kortlægger vaner og generel sundhed

Tilbagemelding

På baggrund af målingerne modtager ledelsen i din virksomhed, såvel som den enkelte medarbejder, en tilbagemelding fra Firmasundhed Danmark i form af en rapport. Ud fra rapporten kan du selv, eller du kan få hjælp af os, til at udarbejde en handlingsplan/sundhedstrategi med henblik på at forbedre sundheden i virksomheden og derved højne produktiviteten, nedsætte sygefraværet og øge omsætningen.

Opfølgning

Efter 1. sundhedstjek udarbejder Firmasundhed Danmark en handlingsplan på baggrund af indsamlede data, som hjælper dig med at skabe overblik over virksomhedens nuværende sundhedstilstand. Med udgangspunkt i virksomhedens største eksisterende eller potentielle årsager til manglende produktivitet og sygefravær anbefaler handlingsplanen, hvordan du strategisk bedst kan investere i virksomhedens sundhed.

3 måneder senere gentages sundhedstjekket. Resultaterne fra de to tests sammenlignes mhp. at afdække ændringer eller mangel på samme for virksomheden som helhed og individuelt for den enkelte medarbejder.

Tilbage til Sundhedsordningen