Hørkram satte fokus på chaufførernes arbejdsmiljø

I starten af sommeren 2016, begyndte vores samarbejde med virksomheden Hørkram, som er en landsdækkende leverandør til foodservicemarkedet, og én af de største cateringgrossister i Danmark. I denne opgave fokuserede vi på virksomhedens lastbilchaufførers sundhed.

For Hørkram, som har mange chauffører ansat, er deres medarbejderes sundhed et vigtigt område, særligt når der er tale om fysisk hårdt arbejde, som dét deres chauffører udfører dagligt. Derfor havde virksomheden behov for en analyse af de udfordringer, deres lastbilchauffører oplever i forbindelse med deres job.

Med chaufføren på arbejde

For at danne et overblik over de daglige udfordringer chaufførerne hos Hørkram møder, stod Firmasundheds Jacob klar kl. 03 om morgenen, til en lærerig arbejdsdag med én af virksomhedens chauffører. Jacob skulle i løbet af arbejdsdagen deltage i den normale arbejdsgang og danne sig et grundigt indtryk af, hvilke udfordringer chaufføren mødte i forbindelse med sit fysisk hårde arbejde. På baggrund af udfordringerne de mødte i løbet af dagen, udarbejdede Jacob en arbejdskravsanalyse af chaufførens arbejdsdag.

Analysen indeholder både analyse af arbejdsmaterialer og arbejdsstillinger samt tunge løft. Nogle af de udfordringer som chaufførerne møder er bl.a. stor kulde/varmeændring flere gange i løbet af arbejdsdagen, som kan være hårdt for kroppen at omstille sig til, indenfor så kort tidsramme. Ligeledes bruger chaufførerne lang tid i siddende stilling, og det er nødvendigt at de er omstillingsparate, da der også foregår meget ind- og udstigning af lastbilen, som kræver en hurtig fysisk omstilling, som ikke er hensigtsmæssig for kroppen. Derfor kræver jobbet som lastbilchauffør, at den gode fysiske grundform er til stede, så man ikke bliver slidt ned før tid.

Workshop og gode råd

Som opfølgning udarbejdede Firmasundhed en rapport, som mundede ud i en workshop for chaufførerne baseret på udfordringerne i deres hverdag. Workshoppen indeholdt gode råd til chaufførerne, så de kunne optimere deres sundhed i hverdagen, så deres fysiske sundhed kunne matche deres fysisk hårde arbejde.

Efterfølgende blev der holdt foredrag for chaufførerne, som handlede om generel sundhed i hverdagen, og om hvordan de kunne optimere deres arbejdsstillinger og bruge deres arbejdsmaterialer mere korrekt. Foredraget var baseret på chaufførernes egne spørgsmål om almen sundhed, vaner, sund kost og motion. Foredraget indeholdt også motiverende snak om, hvordan det kunne give mening for chaufførerne selv, at ændre på deres egen sundhed og sine sundhedsvaner.

Sundhedstjekket giver et overblik

Processen blev afsluttet med et sundhedstjek af chaufførerne, som alle deltog på frivillig basis. Sundhedstjekket mundede ud i individuelle sundhedsprofiler for hver chauffør, som hjalp dem til, at de hver især kunne se, hvor de selv kunne optimere egen sundhed. 

Ud fra sundhedsprofilerne, blev der lavet en samlet statistik over chaufførernes sundhedsmæssige udfordringer, som ledelsen kunne forholde sig til. Det betyder, at ledelsen i Hørkram fik overblik over, hvilke sundhedsområder de kan hjælpe deres ansatte til at optimere, for i sidste ende at nedsætte sygefravær og øge sundheden og velværet hos chaufførerne. Chaufførerne trives godt og har ingen stress, det er den fysiske sundhed som er udfordringen.

Kommentar fra Hørkram

"Foredraget med Jacob synliggjorde både hvordan sundhedstilstanden var blandt de chauffører, der havde været med i sundhedstjekket, hvilke udfordringer de havde i deres hverdag, men at det i høj grad er chaufførerne selv, der skal ændre kostvaner og arbejdesrutiner for at undgå skader og dårligt helbred.

Foredraget som Jacob afholdte for chaufførerne, efter han havde været med ude at køre en dag, gav dem rigtig meget at tænke over..

På baggrund af Firmasundheds henvisniner, prøver vi bl.a. at få en anden model af løftestængerne, hvor fjederen ikke er så hård. 

Det har været et rigtig godt forløb, og Jacob var god til at fortælle om ergonomi og sundhed. Chaufførerne fik sat ord på, hvor vigtigt det er, at de udfører deres arbejde ergonomisk rigtigt og får korrekt ernæring. Som leder fik vi også et godt billede af, hvad det er, der udfordre kroppen hos vores chauffører, og samtidig blev vi bekræftede i, at vi har en god arbejdsplads med godt materiale og god kantineordning med både sund og almindelig madpakke. Der er også en del, som vi ikke kan ændre på, og der blev chauffører også bevidste om, at de skal være ekstra opmærksomme på hvordan de arbejder."

Brian Lund Jakobsen Distributionschef, Aarhus

logohoerkram
Hørkram er en af Danmarks førende cateringvirksomheder, som har sin egen afdeling med lastbilchauffører. Vores opgave hos virksomheden var at klarlægge chaufførernes daglige udfordringer, lave en analyse af disse og slutteligt hjælpe Hørkram med, hvad de kan gøre, for at optimere deres chaufførers sundhed. Én af de store udfordringer, var den omstillingsparathed chaufførerne skulle have, da der sker hurtige skift fra passiv, siddende stilling, til gang og hårdt fysisk arbejde.

Firmasundhed Danmark hjalp Hørkram med at:

- Klarlægge de udfordringer deres chauffører møder i løbet af en arbejdsdag.
- Lave SundhedsTjek på chaufførerne, så de selv kunne se, hvor de kunne optimere egen sundhed.
- Oplæg og workshop til medarbejderne med forslag og mulige tiltag til at optimere deres sundhed.